top of page

WELKOM

 

 

Overal ter wereld komen gelovigen samen als gemeente van Christus. Met "gemeente van Christus" bedoelen wij een plaatselijke groep christenen, leden van het lichaam van Christus. Wij geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, het Hoofd van Zijn gemeente. Wij vereren en dienen God op basis van de Heilige Schriften.

Wij proberen de Bijbel zo goed mogelijk na te leven, zoals God van ons gevraagd heeft. Elke zondag komen wij samen om Hem te loven en prijzen. We bidden en zingen samen, lezen de Bijbel en bouwen elkaar op. Jezus belooft rust en vrede in een drukke wereld die ons voorbij raast. Kom en ontdek samen met ons die rust en leven.

Door middel van deze site willen wij jullie graag uitnodigen om samen met ons God beter te leren kennen, samen te dienen en samen te groeien. Wij hopen je binnenkort te mogen ontmoeten. Neem gerust contact op met ons.

SAMENKOMST IN HET NEDERLANDS

Samenkomsten gaan door in het Nederlands met, indien nodig, vertaling naar het Engels.

SAMENKOMST IN TWI

Samenkomsten gaan door in het Twi (Een Ghanese taal) met, indien nodig,  vertaling naar het Engels.

bottom of page