top of page

WAT GELOVEN WIJ?

Een opsomming van een aantal geloofspunten
 

Wij geloven dat er een Schepper is van hemel en aarde die zichzelf bekendmaakt in de Bijbel. We geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door God en opgeschreven door mensen (1). In zijn Woord openbaart God dat hij zijn Zoon heeft gezonden. De mens wordt zo beschreven: die zondigt heeft vergeving en verlossing nodig van zijn zonden. De relatie met God, die de mens kwijtraakt door te zondigen, kan hersteld worden. God bracht verlossing aan een door hem uitgekozen volk en brengt vanuit dat volk verlossing: zijn Zoon Jezus die de Christus (Messias) is (2). Eenieder die in Hem gelooft zal niet veroordeeld worden maar heeft eeuwig leven (3,4). Jezus heeft zijn leven als kostbaar zoenoffer voor God gebracht. De relatie met God, die de mens zoekt, kan alleen door dit offer hersteld worden. Deze relatie is een eeuwigdurende relatie, die tot buiten het leven op aarde reikt. Deze boodschap dient, en verdient het doorverteld te worden.

  1. Alles wat hierin staat, is door God geïnspireerd. (2 Timoteüs 3:16)

  2. Wij aanbidden wat wij kennen, want het heil komt van de Joden. (Johannes 4:22)

  3. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

  4. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. (Johannes 3:18)

WIE IS JEZUS?

Welk deel van de wereld je ook bezoekt, met welke mensen je ook spreekt, van welke godsdienstige overtuiging men ook is, hoe toegewijd ook aan zijn eigen godsdienst. Als men iets weet van de geschiedenis, dan moet men toegeven dat er ooit iemand als Jezus van Nazareth heeft geleefd. Hij is de meest unieke persoon van alle tijden.

 

Jezus heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van ons dagblad geeft aan dat Jezus van Nazareth zo’n 2000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

 

We lezen in de bijbel over profetieën van Jezus’ komst honderden jaren voor zijn geboorte. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaren. Er staan meer dan 300 profetieën in over Zijn komst. Alle details zijn uitgekomen, ondermeer over zijn wonderbaarlijke geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

 

Het leven dat Jezus leidde, de wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart... alles wijst op het feit dat Hij niet zomaar een man was, maar veel meer. Jezus heeft gezegd: « De Vader en ik zijn Eén » (Johannes 10:30), « Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader » (Johannes 14:6).

 

Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth, de Christus. Je zult zien dat Hij en Zijn boodschap altijd grote veranderingen brachten in de levens van de mensen en volken. Waar zijn onderwijs en invloed zijn gekomen, werden de heiligheid van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend, zijn scholen en universiteiten gesticht en is de slavernij afgeschaft. Er zijn veel veranderingen gekomen voor de mensheid. Ook individuele mensenlevens zijn veranderd.

 

De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens: « Er is een door God geschapen vacuüm in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in Zijn Zoon Jezus Christus.

HOE WORD IK GERED?

Als je wil weten hoe je gered wordt moet je echt de Bijbel erbij nemen. Goede mensen kunnen je ook het een en ander vertellen en, als ze het beste met je voor hebben, zullen zij de Bijbel erbij halen. In de Bijbel wordt eenzelfde vraag gesteld: « Broeders, wat moeten we doen? ». Het antwoord hierop was: « Begin een nieuw leven en laat u dopen » (Handelingen 2:37,38).

 

De vraag « Wat moeten we doen? » had betrekking op een boodschap die Petrus bracht. Hij vertelde dat Jezus door God was gezonden. Dit was te zien aan de wonderen en tekenen die Hij deed. Hij werd gekruisigd door mensen maar door God uit de dood opgewekt en tot Heer en Messias gemaakt (Handelingen 2:22, 32,36). Mensen werden diep getroffen door die boodschap.

 

Zij die het hoorden en aannamen dat God zijn Zoon Jezus tot Verlosser heeft gemaakt, wilden weten hoe ze gered konden worden. De stappen daartoe werden uitgelegd en zijn, volgens dezelfde tekst in Handelingen 2:38, bekering en doop: « Begin een nieuw leven en laat u dopen ». Het enorme gevolg van deze stappen is: vergeving te krijgen van uw zonden en u zult de Heilige Geest als geschenk ontvangen (Handelingen 2:38).

 

Op Pinksterdag waren er 3 000 mensen die de woorden van Petrus aannamen. Zij namen de stap: zij wilden zich bekeren, lieten zich diezelfde dag dopen en werden toegevoegd aan de gemeente (Handelingen 2:41). Wat een gebeurtenis! Als jij gelooft, vergeving van zonden zoekt en de Heilige Geest wil ontvangen, welke stap zie jij dan te nemen?

CONTACT

Heb je vragen of een opmerking dan horen wij dat graag. Aarzel aub niet om met ons contact op te nemen.
Telefoon: +32 474 80 73 49
e-mail: luk.brazle[at]telenet.be

Wij hebben uw bericht goed ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk uw bericht beantwoorden.

bottom of page